Talent Driven Recruitment

Recruitment op basis van CV-selectie

  • Selecteert u op basis van werkervaring, opleiding en vaardigheden zoals vermeld in het CV?
  • Gaat u ervan uit dat eerdere prestaties en ervaring een goede voorspeller zijn van toekomstig succes?

Een CV is een goed hulpmiddel om een beeld kunnen te vormen bij de achtergrond, opleiding en werkervaring van de sollicitant. Het is een optelsom van opgedane ervaring uit het verleden. Hoewel deze informatie onmisbaar is in het recruitment-proces geeft het geen inzicht in de intrinsieke motivatie, talenten en competenties waarover de sollicitant daadwerkelijk beschikt. 

Werven op basis van enkel het CV biedt een beperkt beeld van de sollicitant, riskeert onbewuste bias en mist unieke vaardigheden. Het herkent niet of er voldoende culturele fit of aanpassingsvermogen is die past bij de kernwaarden van uw organisatie. Deze methode is tijdrovend en zeer kostbaar bij het maken van een mismatch. In de strijd om écht toptalent moeten we breder kijken dan alleen naar het CV. 

De visie van TalentLead

"In een dynamische wereld met een competitieve arbeidsmarkt is het cruciaal om verder te kijken dan conventionele kwalificaties en het CV. Talentgericht werven is niet langer een keuze maar eerder een noodzaak geworden. Elk persoon heeft unieke talenten en de potentie om specifieke competenties te ontwikkelen. Wij helpen organisaties om het talent en potentieel te identificeren voor zowel de werkgever als werknemer. Hiermee maken wij het mogelijk om de optimale match te maken tussen het individu en de functie binnen de organisatie. Deze persoonlijke benadering, gericht op het individu bevordert niet alleen de werktevredenheid maar creëert ook toekomstperspectief. Het stelt u in staat om medewerkers voor langere tijd aan uw organisatie te binden." 
Jan Walter Rozema
Directeur TalentLead

Focus op talent

TalentLead maakt als eerste in de sector Talent Driven Recruitment op grote schaal mogelijk.

TalentLead maakt Talent Driven Recruitment op grote schaal mogelijk. Dit doen wij door onze klanten de keuze te bieden voor iedere sollicitant een Talent en Motivatie Analyse (TMA) vanuit het recruitment-platform (ATS) beschikbaar te stellen. Met de intergratie tussen Emply's ATS en de gerenommeerde TMA-assessments brengen we de ware talenten en motivatie van elke sollicitant in beeld. Alleen bij het opvragen van een uitgebreid talent-rapport worden er kosten in rekening gebracht. Zo creëren wij inzicht in de aanwezige talenten, maar vooral ook het potentieel om de vereiste competenties voor de beoogde functie te kunnen ontwikkelen. Met behulp van Talent Driven Recruitment maken we de perfecte match voor groei en succes, nu en in de toekomst.

Werven op basis van talenten naast CV's biedt voordelen:

  • Focus op talent: Identificeert de unieke talenten van kandidaten en het ontwikkelpotentieel van competenties die van essentieel belang zijn voor de functie;
  • Dieper inzicht: Geeft inzicht in de intrinsieke motivatie en waarden van kandidaten, wat een beter begrip oplevert van hun ware potentieel;
  • Diversiteit bevorderend: Moedigt diversiteit aan door te focussen op de unieke talenten van kandidaten, ongeacht hun achtergrond.
Uitleg concept

Online Demo

Solliciteer op onderstaande vacature. U ontvangt een uitnodiging voor een TMA-assessment.

Hoe werkt het?

Talent Driven Recruitment stelt TMA-assessments vanuit Emply beschikbaar voor alle sollicitanten.

Met behulp van de resultaten uit het assessment wordt automatisch gematcht tussen kandidaat-competenties en vacature-eisen. Recruiters zien direct de beste talentenmatch en betalen alleen voor uitgebreide talent-rapporten.

De uitgebreide talent-rapporten verdiepen het kandidatenbeeld, geven inzicht in hoe de matchscores zich verhouden tot de gevraagde competenties voor de beoogde functie en ondersteunen bij het doen van interviews. Het proces is daarmee eerlijker, inclusiever en transparanter. Sollicitanten ontvangen tevens inzicht in hun talenten, ongeacht of ze wel of niet kwalificeren voor de functie.

Uitleg proces

Meerwaarde recruitmentproces?

Inclusiviteit
Vermindert barrières die kandidaten met diverse achtergronden kunnen uitsluiten, bevordert diversiteit en inclusiviteit.
Dieper Inzicht
Krijg een holistisch beeld van kandidaten, kijkend naar hun intrinsieke motivatie en niet alleen naar ervaring of opleiding.
Betere Voorspeller
Talenten zijn vaak een betere indicatie voor langetermijnsucces in een functie dan formele kwalificaties.
Kostenbesparing
Minder foute aanwervingen en minder verloop betekenen op de lange termijn kostenbesparingen voor de organisatie.

Meer weten?

Neem contact op voor een adviesgesprek

Ravi Ramautar
Business Development Manager
Uitleg investering

De voordelen van Talent Driven Recruitment

Integratie van wetenschappelijke gavalideerde TMA-analyses in het wervingsproces
Scherper inzicht in de aanleg op gevraagde competenties en potentie van kandidaten
Recruiter bespaart voorbereidingstijd met interviewvragen op maat
Goede matches leidt tot minder verloop en duurzame inzetbaarheid van talent
Kostenbesparing en efficiëntie in het wervingsproces
Bevordert diversiteit en inclusiviteit
Objectiveert het selectieproces
‘Candidate experience’ Direct inzicht in persoonlijke talenten voor alle sollicitanten zorgt voor een positieve kandidaat ervaring

Contact

Neem contact met ons op!

Organisatienaam
Contactpersoon
E-mailadres
Telefoonnummer
Verstuur