Talent Driven Recruitment

Het concept

CV-gericht werven

Traditioneel CV-gericht werven geeft vaak een beperkt beeld van een kandidaat, met het risico op onbewuste bias en het missen van unieke vaardigheden of potentieel. Deze benadering kan tekortschieten in het herkennen van de culturele fit van een kandidaat en hun vermogen om zich aan te passen aan een dynamische werkomgeving.

Daarnaast kan het beoordelen van CV's tijdrovend en kostbaar zijn. Om écht toptalent te ontdekken is het een must dat we verder kijken dan alleen CV's en ons richten op het daadwerkelijke talent van sollicitanten.

Talent Driven Recruitment

Talentgericht werven heeft de toekomst

Wanneer een recruiter een vacature moet invullen, is de traditionele benadering doorgaans om te zoeken naar kandidaten met een bepaalde set kwalificaties en ervaringen. In het proces van talentgericht werven gaat de recruiter verder en dieper. In plaats van zich enkel te richten op wat kandidaten in het verleden hebben gedaan, kijkt de recruiter naar wat kandidaten in de toekomst  voor de organisatie kunnen betekenen. Dit betekent dat de recruiter op zoek gaat naar onderliggende talenten, zoals bijvoorbeeld aanpassingsvermogen, leiderschap, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Deze talenten zijn goede voorspellers van hoe een kandidaat zal handelen in verschillende situaties, hoe zij zich zullen ontwikkelen en wat zij als individu zullen bijdragen aan het team en de organisatie als geheel.

Waarom Talentgedreven?

Voorspellende waarde van talenten

Talenten zijn vaak een betere voorspeller van succes op lange termijn dan enkel werkervaring en opleiding. Talenten geven aan hoe individuen problemen benaderen, hoe zij in teams functioneren en hoe zij nieuwe uitdagingen aangaan. 

Door talentgericht te werven, vindt de recruiter kandidaten die niet alleen de technische aspecten van de functie aankunnen, maar ook zullen floreren, innoveren en ontwikkelen binnen de organisatie. Het resultaat is een sterkere match tussen kandidaat en organisatie. Dit leidt tot hogere tevredenheid, betere prestaties en duurzame inzetbaarheid.

Talent Driven Recruitment is niet zomaar een wervingshulpmiddel; het is de sleutel tot succes in een snel veranderende arbeidsmarkt.
Jeroen Sentel
Directeur TalentLead

Emply & TMA

TalentLead, als pionier in de branche, heeft de kracht van talentgericht werven volledig omarmd door als eerste leverancier in de branche het Applicant Tracking System (ATS) van Emply te integreren met de TMA-methode. 

Na een grondige zoektocht naar de ideale assessment-tool om talenten in beeld te brengen, viel de keuze op TMA, een methodiek die zich niet alleen richt op competenties maar diep duikt in de intrinsieke motivatie en natuurlijke aanleg van een individu voor specifieke rollen en activiteiten. Met dit innovatieve concept positioneert TalentLead zich als dé bruggenbouwer tussen technologie en echt menselijk potentieel.

Beschrijving van de dienst

Binnen het concept van Talent Driven Recruitment wordt een volledige TMA-analyse aangeboden voor alle sollicitanten. De sollicitanten worden vanuit Emply geautomatiseerd uitgenodigd voor de analyse wanneer ze solliciteren op een functie. De resultaten uit de TMA-analyse worden geautomatiseerd gematcht met de gevraagde competenties van de vacature.

Recruiters krijgen direct inzicht in welke kandidaten qua talenten het beste matchen met de gevraagde competenties vanuit de functie en gaan met de beste kandidaten verder de sollicitatieprocedure in. Pas bij het opvragen van de uitgebreide talent-rapporten worden er kosten in rekening gebracht. Deze uitgebreide talentdata geeft een diepgravend beeld van de betreffende kandidaat. Het talent-rapport bevat ook interview-vragen, zodat de recruiter tijdens een gesprek de talenten van een kandidaat kan verifiëren. Dit helpt recruiters en vacaturehouders om te selecteren op basis van talenten en competenties in plaats van een combinatie van ervaring, opleidingsniveau en onderbuikgevoel. Door als werkgever écht stil te staan bij het talenten-profiel van het individu verbetert deze benadering de kandidaat-ervaring. Bovendien maakt de dienst het proces eerlijker, transparanter en meer inclusief. 

In het kader van ‘candidate experience’ ontvangen alle sollicitanten direct na het doorlopen van de analyse inzicht in de eigen talenten. Deze inzichten zijn een waardevolle toevoeging. Ook bij toekomstige sollicitaties.

Meer weten?

Neem contact op voor een adviesgesprek

Ravi Ramautar
Business Development Manager
Uitleg investering